מדריך לטיפול בחולה סיעודי בבית

טיפול בחולה סיעודי בבית

הגישה הרווחת כיום ברפואה בכלל ובסיעוד בפרט היא להעביר ככל שניתן את הטיפול אל המסגרת הביתית. לעומת מוסד סיעודי, הטיפול בחולה סיעודי בבית כרוך בהשקעת זמן של המשפחה שנדרשת להשגיח על החולה הסיעודי והתאמת הסביבה למצב החדש. יחד עם זאת לטיפול בחולה סיעודי בבית יתרונות שונים, הן לחולה והן לבני משפחתו, אולם צריך לדאוג שהטיפול…