קצבת שירותים מיוחדים לנכים בביטוח לאומי

בדיוק לשם כך ניתנה האפשרות לקבלת קצבת שירותים מיוחדים (המכונה “שר”ם”)  לאלה הזקוקים לעזרה של הזולת לצורך ביצוע חלק מפעילות היום יום הבסיסיות ביותר כגון: הלבשה, אכילה (לרבות הכנה והגשת האוכל), רחצה, ניידות בבית ושליטה בהפרשות או אם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לסביבתם.   מי זכאי לקבל קצבת שירותים מיוחדים? מבחן…

זכויות חולי פרקינסון

זכויות חולי פרקינסון: מהמדינה ומחברות הביטוח

אם גופם נפגע ממחלת פרקינסון ומתדרדר וכן מצבם הנפשי והמנטלי עד כדי מצב בו הם אינם יכולים לתפקד עוד באופן עצמאי אלא זקוקים לעזרה. לאור הקשיים שמתמודדים איתם החולים, זכאים חולי הפרקינסון לזכויות מהמדינה וכן לתגמולי ביטוח מטעם הביטוח הלאומי וכן מחברות הביטוח הפרטיות שבהם הינם מבוטחים החולים.   תגמולי ביטוח סיעודי הינם תגמולים אשר…