זכויות חולה סיעודי

זכויות חולה סיעודי

חולה סיעודי שעומד בקריטריונים על פי מבחן תפקוד, שנקרא גם מבחן תלות ADL, זכאי למגוון זכויות ממספר גורמים שונים. זכויות חולה סיעודי ניתנות למימוש לדוגמא מול גורמים ממלכתיים כגון ביטוח לאומי או משרד הבריאות וכן מול גופים פרטיים, כגון חברות הביטוח השונות.    גמלת סיעוד מי שהוכר כחולה סיעודי זכאי לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.…