ביטוח סיעודי פרטי

ביטוח סיעודי פרטי: כל מה שצריך לדעת

מרבית המבוטחים הסיעודיים מבוטחים בביטוח קבוצתי דרך קופת החולים או דרך מקום העבודה. כך, מתוך למעלה מחמישה מיליון מבוטחים סיעודיים רק 20% משתייכים לביטוח סיעודי פרטי.  מרבית המבוטחים בביטוח סיעודי פרטי משתייכים לשכבת אוכלוסייה מבוססת יותר, או שרכשו את הפוליסה במסגרת פוליסות בריאות שונות.    מהי פוליסת ביטוח סיעודי פרטי ובמה היא שונה מהביטוח הסיעודי…