ניכויים מותרים משכרו של עובד זר

ניכויים מותרים משכרו של עובד זר

כאמור, מרבית המעסיקים הסיעודיים לא העסיקו מימיהם עובדים, והם מקבלים את התואר 'מעסיקים' כשהם על פי רוב במצב מורכב, נעדרי נגישות למקורות המידע הרלוונטיים, נעדרי יכולת מיקוח, עסוקים עד מעל הצוואר בטיפול במצבם הרפואי ומוצפים מבחינה נפשית.  פעמים רבות המעסיקים הסיעודיים ובני משפחותיהם פשוט הולכים לאיבוד בין שלל החוקים והתקנות ופועלים בהתאם להוראות לשכות הסיעוד,…